ARTpodden
Publicerat 28 april 2023 av Emma Holmberg

Våtmarkernas ödmjuka klimathjältar

Ekologigruppens våtmarksserie fortsätter! Denna gång med fokus på en ödmjuk klimathjälte i gränslandet mellan vått och torrt – vitmossan – och om varför återställande av våtmarker är en så viktig klimatåtgärd.

Visste du till exempel att vi, för att leva upp till åtaganden i Parisavtalet globalt, behöver återväta minst 50% av alla dränerade våtmarker till 2030? I Sverige, som saknar formella mål för hur mycket mark som ska återvätas, skulle det innebära en halv miljon hektar inom 7 års tid. Det är alltså hög tid att låta vitmossorna sköta sitt.

Emma samtalar med  illustratören och skribenten Jossi Qviberg och med forskaren Amelie Lindgren.

PUBLICERAT AV:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Tjänstledig
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning