På gång!
Publicerat 18 mars 2020

Vi tar hand om varandra i Covid-19-tider

Precis som naturen hittar vi vägar att anpassa oss efter rådande situation.

Ekologigruppen tar ansvar och förhåller oss till myndigheternas rekommendationer om Covid-19, för att skydda och värna våra medmänniskor och samhället. Under den här perioden fortsätter vi att arbeta med vår vanliga positiva anda för att våra uppdragsgivare och samarbetspartners ska kunna jobba för en mer hållbar samtid och framtid. Vi är måna om att precis som vanligt utföra våra uppdrag med samma höga kvalitet och hålla utsatta deadlines.

Vi justerar kontinuerligt arbetssätt och kommunikation för att få verksamheten att rulla på, och hittar sätt att fortsätta vara kreativa trots att vi inte kan träffas på kontoret eller på möten som vanligt. Ekologigruppens gruppchefer har dagliga digitala morgonmöten för att kolla läget och hålla kontakt med alla konsulter. Vi håller kontinuerlig kontakt med våra beställare. Än så länge är de flesta av oss friska och vi finns tillgängliga i våra vanliga kanaler och via videokonferens. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller behöver hjälp med något.

Ekologigruppen fortsätter skapa viktiga beslutsunderlag och vackra funktionella gröna miljöer för människor och välfungerande ekosystemtjänster. Allt fler undersökningar visar att ett robust ekosystem i balans fungerar som en ”hemförsäkring” för oförutsägbara händelser, och det ser också ut att finnas kopplingar mellan ekosystemens hälsa och hur vissa sjukdomar uppkommer och sprids. Tar vi hand om naturen tar naturen hand om oss.

Vi hoppas vi ses snart IRL, ta väl hand om er tills dess så ses vi digitalt, kanske på ett webbinarium den 15 april?

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning