Kunskapsodling

En global räddningsplan

Det är lätt att känna sig maktlös i en alltmer polariserad värld där biologisk mångfald och klimatfrågor flyttas allt längre ner på agendan. Det är redan drygt ett…

Läs mer
Kunskapsodling

Havsnejonöga, en svensk urtidsfisk som håller på att försvinna

Havsnejonögat beskrivs ibland som en levande fossil. Det är en 350-400 miljoner år gammal art som alltså simmade i åar och hav redan innan dinosaurierna uppstod. Den är…

Läs mer
Kunskapsodling

Våra 10 favoritfakta om fladdermöss

Här kommer en hyllning till vårt enda flygande däggdjur! Att fladdermöss är coola vet alla. Men visste du att: Fladdermusbajs består av glitter! Fladdermusbajs ser ut som musbajs.…

Läs mer
Kunskapsodling

Bra planeringsunderlag säkrar både arter och projektekonomi

När arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen upptäcks sent i planeringen kan det bli problem. Planprocesser försenas och irritation runt att en fågel ”stoppar ett helt bygge” kan…

Läs mer
Kunskapsodling

Fladdermöss – fascinerande nyttodjur

Fladdermöss är fascinerande nyttodjur som bidrar med ekosystemtjänster till oss människor. Visste du att en fladdermus kan äta 1000 myggor på en timme med hjälp av ultraljud? Tyvärr…

Läs mer
Kunskapsodling

Artskyddsförordningen, vad gäller? 

Artskyddsförordningen är ett sätt att införliva EU:s EU:s fågeldirektiv och EU:s livsmiljödirektiv i svensk lagstiftning och syftar till att bevara den biologiska mångfalden. Artskyddsförordningen ger ett skydd för…

Läs mer
Kunskapsodling

Att anlägga äng

I mitten av november 2020 delade vi ett inlägg om Hyllie park i sociala medier och fick en fråga på varför vi föreslagit äng på gammal näringsrik åkermark. Och det är kanske…

Läs mer
Kunskapsodling

Vad gör en landskapsarkitekt? Ekologigruppen reder ut begreppen

Och mer specifikt vad gör egentligen en landskapsarkitekt på Ekologigruppen?  Våra landskapsarkitekter i Stockholm, Uppsala och på vårt kontor i Lund arbetar med utemiljöer av olika slag och…

Läs mer
Kunskapsodling

Skillnad på arter och arter?

Vi får ofta frågor om vad det är för skillnad på en rödlistad art, en fridlyst art och en naturvårdsart och vad det kan få för konsekvenser för…

Läs mer
Kunskapsodling

Pollinering – så funkar det!

Många av våra grödor och vilda växter är beroende av pollinering för att det ska bli nya frön, frukter och bär. Pollinering innebär att pollen flyttas från blommans…

Läs mer
Kunskapsodling

Invasiva främmande arter och biologisk mångfald -Vad kan vi kan göra?

”Se upp! Här är farliga växterna som vill ta över din trädgård” Den här rubriken och liknande varningar dök upp i tidningslöpen i somras när EU utvidgade sin…

Läs mer
Kunskapsodling

Så skapades det svenska friluftslivet

Som yrkesverksam landskapsarkitekt och planerare i en stad som växer så det knakar finns det sällan tid att sätta sig ner och reflektera över vilka värderingar och normer…

Läs mer
Kunskapsodling

Naturvård med hög standard

I miljöbalken står att värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Men var finns då dessa värdefulla miljöer och denna…

Läs mer
Kunskapsodling

500 naturvärdesinventeringar senare…

Per Collinder, en av Ekologigruppens grundare och ämnesansvarig för naturvärdesinventeringar skriver om NVI, hur dessa har utvecklats över tid och om Ekologigruppens roll och metoder. Sedan Ekologigruppens grundades…

Läs mer
VISA FLER INLÄGG

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning