ARTpodden
Publicerat 17 december 2019 av Emma Holmberg

I det fjärde avsnittet av ARTpodden träffar Emma biologen Maja Edlund och forskningsantikvarien Tommy Kuusela för att prata om vår absoluta favoritväxt som hör julen till – misteln!

Maja doktorerar på ett projekt om sandelträdsväxter, vari den mistel som finns i Sverige (Viscum album) ingår. Tommy jobbar på språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala och är specialist på fornnordiska myter, bland annat flera myter om misteln!

En perfekt blandning av natur och kultur, inte sant?

Vad betyder det att misteln är en levnadsstrategi, varför pussas vi under den och varför bör vi bränna upp den innan trettondag jul? Lyssna så får du svar!

Bild på Maja i Bergianska trädgården

Bilderna på mistel och Maja är tagna i Bergianska trädgården i Stockholm. Gå gärna dit och titta men plocka inte med hem – Viscum album är fridlyst i Sverige!

Tommy hjälper oss reda de olika ut myter som finns kopplade till misteln.

 

 

 

PUBLICERAT AV:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Tjänstledig
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning