På gång!
Publicerat 15 juni 2022 av Fredrik Engdahl

Unik metod för bäverinventering

I vintras fick vi ett uppdrag där en fördjupad inventering av bäver efterfrågades. Vi kunde snabbt konstatera att det saknas en fastställd metodik för inventering av arten. Under våren 2022 har vi tagit fram en egen metod. Den bygger på digitalt förarbete och fältinventering vid lämplig tidpunkt på året där man söker efter ett antal specifika strukturer och spår som bävern lämnar efter sig. De vanligaste spåren är doft-och revirmarkeringar, dämmen, hyddor, stigar och bohålor samt födorester. Metodiken innehåller även ett tillvägagångssätt för att skatta storleken på en population inom ett givet revir. Underlagsmaterialet som ligger till grund för metodiken är inhämtad från Artfakta, SLU (Göran Hartman), Naturhistoriska riksmuséet samt egen erfarenhet och observationer.

Hur lever bävern?

Bäver är Europas största gnagare och är lätt att känna igen. Den är i första hand nattaktiv men kan ses även dagtid. Den lever alltid i anslutning till vatten, sjöar eller rinnande vatten och gräver ut sitt bo i en strandbrink eller bygger en hydda av grenar och dy. I rinnande vatten kan den dämma upp en upp till 150 m lång vall kring hyddan så att vattendraget däms upp och det bildas en damm ovanför vallen, där hyddan vanligen är belägen. Ingången till boet ligger alltid skyddad under vattenytan. För att bygga vallen och hyddan fäller bäver stora lövträd genom att under flera dagar gnaga med sina mycket stora framtänder på stammen ungefär en halv meter upp från basen. Stora grenar, och ibland stammen, används för bobygge medan mindre kvistar används som föda. En del grenar släpas ner under vatten och förankras för att användas som färsk föda under vintern. Under resten av året består födan mest av örter och gräs.

Varför inventera bäver?

Inventering av bäver kan vara aktuell i samband med olika planarbeten. Bäver är skyddad enligt 5 § artskyddsförordningen vilket innebär särskilda åtgärder kan vara aktuella i samband med en exploatering.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor om en inventering eller hantering av bäver inom detaljplanerade områden.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning