På gång!
Publicerat 29 februari 2020 av Fredrik Engdahl

Det finns många duktiga fotografer på Ekologigruppen. För att motivera alla att leta fram de där extra bra bilderna har vi startat en årlig fototävling. med fem kategorier. 2019 års vinnare presenteras här nedan. I juryn har ingått: Juho Riikonen, landskapsarkitekt och visuell kommunikatör & Ulrika Hamrén, ekolog och planerare.

1. Årets bild 2019

Kontrastfärger skapar en slående inramning till ett av Sveriges vackraste och mest exotiska groddjur, lövgrodan, som bara finns i södra delen av landet. Undrar om lövgrodan själv vet hur vackert den sitter där och lilje-gungar i en trädgård på Österlen? Magnus Nilsson såg motivet och smög nära inpå för att fånga denna vinnarkomposition.

Läs mer på Artdatabanken om Sveriges groddjur och hur du kan hjälpa dem:

Läs mer om Urban Layers, dagvattenhantering där även groddjur kan få plats:

2. Ekologigruppen in action

Med full koncentration och fascination, och med lite hjälp av pannlampa i Kalmar läns djupa bokskogar, avkodas lavarna magiska rike. Signalarter och rödlistade arter berättar för Raul och Emil om platsens naturvärden. Lars Salomon har med sin komposition, som drar blickarna mot bildens mitt, verkligen fångat Ekologigruppen in action.

Hör mer om svampar, lavar och annat spännande:

Läs mer om inventeringar:

3. Årets artbild

Med en härlig närvaro, kaxig attityd och sitt närmast tropiska läte, vinner Gölgrodan årets artbild! Rikard Anderberg har fångat vattenblänket och värmen gölgrodan vill ha när den spelar varma junidagar i norra Uppland.

Läs mer om gölgrodan på ArtDatabanken:

Läs mer om inventeringar:

4. Årets glädjespridare

Naturen, och att få hänge sig åt fältarbete, ger oslagbara kickar, och ett och annat nyp. På bilden inventeras Österåkers vattenlandskap och marina miljöer. Fredrik Engdahl älskar kräftor och kräftor älskar Fredrik, eller? En sned horisont och mörk förgrund tillför bilden fart och dramatik, även om Fredrik  kanske inte planerade detta.

Läs mer om kräftor på SLU:

Läs mer om strategisk vattenplanering:

5. Liv i staden

I staden finns mycket mer naturliv än vad vi tror. Naturliv som i sin tur skapar upplevelser och möjligheter till möten och samvaro för människor. Men en sammanhållen och mild gråskala och fina perspektiv med Högalidkyrkan i fonden skapar Magnus Nilsson en närvarokänsla och nyfikenhet på vad Rikard och Erik ser för något spännande i kikaren? Är det en uggla, eller kanske närmaste fik?

 

Hör mer om naturliv i staden på Naturmorgon där Raul medverkar:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning