På gång!
Publicerat 28 oktober 2022

Ekologigruppen på tur med studenter!

Emil och Stina guidar studenter i Västra hamnen i Malmö. Studenterna är från Akademi Båstads fortbildningskurs Ekosystemtjänster i praktiken där vi deltar som föreläsare och guider för tredje året i rad.

Med på schemat i guidningen var naturparken Gyllins trädgård med trädgårdslekplats och dagvattenytor med naturkaraktär. Sedan Västra hamnen med maxade fasadnära planteringar vid cykelhotellet Ohboy, Våtmarkstak och biotoptak. Slutligen rundtur på Bo01, med exempelbank av småskaliga gröna och blå miljöer i tät stad.

På kursen har även Johan Krook, Lars Salomon, Malin Rizell och Emma Hammarström föreläst har under kursen hunnit avhandla ekosystemtjänstanalyser, dagvattenhantering, våtmarker, naturvärdesinventeringar och hur vi kan skapa biologisk mångfald även i urbana miljö.

Vi föreläser och modererar i alla möjliga sammanhang, på universitet, folkhögskolor, vuxenutbildningar, konferenser, hos kommuner, för ideella föreningar och hos kollegor och samarbetspartners i branschen!

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning