ARTpodden
Publicerat 16 december 2021 av Emma Holmberg

ARTpodden #21 Fladdermöss

Årets mörkaste tid är över oss. Under december månad släpper vi  två avsnitt av ARTpodden, med fokus på några av alla nattaktiva arter som hotas av eskalerande ljusföroreningar.Med hjälp av fladdermusforskaren Johan Eklöf, författaren bakom den hyllade boken ”Mörkermanifestet – om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm”, uppmärksammar vi mörkrets betydelse för djur- och växtlivet på vår alltmer upplysta planet.

Det mytomspunna nattdjuret

I avsnitt #21 berättar Johan Eklöf, tillsammans med Ekologigruppens fladdermusexpert Johan Allmér, om det kanske mest mytomspunna nattdjuret – fladdermusen – nattens uråldriga jägare som sätter skräck i människor världen runt trots att vi snarare borde tacka dem för flera betydelsefulla ekosystemtjänster.

Nattens betydelse

I mellandagarna släpps  sedan en fördjupad intervju med Johan Eklöf. I avsnitt #22 av ARTpodden dyker Emma djupare ner i mörkret för att försöka få svar på vad natten har för betydelse för bland annat insekters, fåglars och sköldpaddors liv – men också på oss människor. Vilka blir vi när vi inte längre ser stjärnhimlen och därmed vår plats i universum? På vilka sätt sprider vi tyst men synligt ljus omkring oss på bekostnad av andra livsformers behov av mörker? Och kan vi på något sätt sluta vara rädda och i stället öva vårt mörkerseende för en bättre samexistens med nattlevande organismer?

Var med på vår Mörkerwebbinarium

Vi avslutar vår mörkerserie med ett webbinarium där vi ställer oss frågor om alternativa modeller för att utforma och sköta parker och tätortsnära natur för att bättre samsas med nattaktiva djur. Är det till exempel möjligt att skapa miljöer där både människor och fladdermöss känner sig trygga under dygnets alla timmar?

Lyssna på när Emma Holmberg (ARTpodden-Emma) diskuterar saken med fladdermusexperterna Johan Eklöf och Johan Allmér . För att ge stadsplanerarens perspektiv på frågan är även vår biolog och miljöplanerare Ulrika Hamrén med samt Ellinor Scharin som är landskapsarkitekt.

PUBLICERAT AV:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Tjänstledig
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning