EKOpepp
Publicerat 14 juni 2020 av Stina Linder

”Ekologigruppens Eko-Pepp delas ut till beställare, projekt eller samarbeten som syftar till att på ett tydligt sätt öka hållbarheten och miljönyttan, ta ansvar för jordens ekosystem och gynna människors välmående”  

2020 års EkoPepp går till Malmö stad för projekt Smörkajen

Ekologigruppens festliga och hållbara utmärkelse EkoPepp går i år till Malmö Stad och projektet Smörkajen. Ett projekt med nytänk och genuin vilja att främja ekosystemtjänster i markanvisningsprocessen för det nya utbyggnadsområdet Nyhamnen i centrala Malmö.

En stor eloge för kommunens tydlig vilja att arbeta med ekosystemtjänstperspektivet i markanvisningsprocessen för ett av stadens nya viktiga utbyggnadsområden, Nyhamnen i Malmö. Ett föregångsarbete, med högt i tak och en genuin vilja och mod att på nya sätt jobba och göra allt som kommunen kan för att ge förutsättningar för viktiga ekosystemtjänster för den kommande stadsutvecklingen.”

Arbetsprocess för att främja ekosystemtjänster i utvecklingen av Smörkajen

Tillsammans med tjänstepersoner från Malmö Stad har vu tagit fram underlag för hur Malmö Stad kan uppmuntra och styra mot ett tydligare ekosystemtjänstperspektiv redan i markanvisningsskedet. Några viktiga frågor i vår process har varit; Vilka verktyg och bedömningskriterier kan användas under markanvisningsskedet för att främja ekosystemtjänster i den kommande utvecklingen av området? Hur kan staden uppmuntra till höga mål kopplat till ekosystemtjänster, för att främja byggaktörernas egna initiativ och engagemang istället för att detaljstyra?

Beställare har varit Malmö Stad, via Jan Johansson och Åke Hesslekrans (Fastighets- och Gatukontoret respektive Stadsbyggnadskontoret) Samarbetspartners i uppdraget: PE genom Bodil Elmqvist och Ecogain genom Ida Pettersson.

Vad får mottagarna av EkoPepp?

Malmö stad får som pristagare en artsafari i Stadsparken i Lund med vår artkunnige naturvårdsekeolg Emil Åsegård som guide och vi firar så klart med fika i det gröna. Prispengarna går i år till ett projekt som fokuserar på ett av de många problem som Östersjön står inför:  spökgarn, Våra hav är fulla med så kallade Spökgarn, förlorade fiskeredskap. Fisk, sjöfågel, tumlare och säl går en plågsam död till mötes när de fastnar i spökgarnen. Genom att bärga haven på dessa dödsfällor gör PDYK en väldigt viktig insats för Östersjön.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning