Kunskapsodling
Publicerat 15 maj 2018 av Per Collinder

Per Collinder, en av Ekologigruppens grundare och ämnesansvarig för naturvärdesinventeringar skriver om NVI, hur dessa har utvecklats över tid och om Ekologigruppens roll och metoder.

500 naturvärdesinventeringar senare…

Sedan Ekologigruppens grundades av några engagerade ekologer 1988 har vi gjort hundratals naturvärdesinventeringar (NVI) av olika skalor och storlekar! Inventeringarna har sträckt sig från hela kommuner till inventeringar inför reservatsbildningar och nationalparker, vidare till stora infrastrukturprojekt med hundratals objekt, till mindre inventeringar inför byggnationer i och kring städer.Under åren har efterfrågan på naturvärdesinventeringar stadigt ökat i takt med att samhället ställer högre krav på beslutsunderlag vad gäller biologisk mångfald. Nu är en NVI en självklarhet.

NVI som SIS-standard

Länge var naturvärdesinventeringar en bedömningssport där varje konsultföretag hade sin modell och i bästa fall också egna värderingskriterier, men sedan 2014 finns en SIS-standard för hur en NVI skall utföras. En standard som vunnit så stort genomslag att nästan alla naturvärdesinventeringar som görs idag följer den. Ekologigruppen kan stolt säga att vi varit en viktig del i processen att ta fram och utforma standarden.

Ekodatabasen – ett nytt sätt att planera för naturen

Men standarden är enbart en minimistandard för att hålla en god baskvalitet. Vi vill mer än så! Ekologigruppen arbetar vidare på att genomföra naturvärdesinventeringar på ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat sätt. Med vår digitala lösning Ekodatabasen gör vi inmatningar av uppgifter i databas och GIS-kartor direkt i fält vilket sparar både tid och höjer kvaliteten på arbetet. Kunder har också möjlighet att använda Ekodatabasen för att komplettera och redigera uppgifter om naturmiljöerna. Flera kunder har kopplat en skötselmodul till databaslösningen och kan på ett enkelt sätt hålla koll på behov av skötsel i de olika naturtyperna.

En naturvärdesinventering från Ekologigruppen är idag ett ovärderligt underlag till planering, miljöbedömning och MKB, detaljplaner, infrastrukturplaner, fördjupade översiktsplaner, grönplaner, samt skötselplaner för och bildande av naturreservat.

NVI – tillbakablickar

Om jag ska nämna några av de NVI:er vi gjort kommer jag osökt att tänka på den allra första vi gjorde då vi inventerade Sollentuna kommuns alla grönområden 1988. Den inventeringen satte något av ett riktmärke för hur en Naturvärdesinventering skulle se ut på den tiden. Särskilt roligt är det då också att förra sommaren fått inventera hela grannkommunen, Järfälla med den standardiserade metodiken från 2014.

Den minsta inventeringen vi gjort var för ett upplag för Förbifart Stockholm. Den tog en timme att genomföra allt som allt, eftersom det enbart bestod av en kortklippt gräsplätt. Den längsta naturvärdesinventeringen är nog inför dragning av 400 kV likströmskabel genom sydvästra Sverige, en sträckning på över 20 mil, och hundratals naturvärdesobjekt att bedöma.

Ständiga förbättringar

Vår vision och vårt mål är inte bara att NVI:erna ska bara naturvetenskapligt korrekta, utan också att de ska vara pedagogiska och användbara i de sammanhang de ska användas i. Rapporter som ingen orkar läsa eller förstå bevarar inte höga naturvärden. Därför arbetar vi ständigt med förbättringar av layout, sammanfattningar, kartor och artlistor. Har du förslag på förbättringar tar vi tacksamt emot!

 

PUBLICERAT AV:
Per Collinder
Biolog och geovetare
08 525 201 19
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.