På gång!
Publicerat 10 mars 2020 av Elisabetta Troglio

Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocessen del 1

Under hela 2020 bjuder Ekologigruppen in till en webbinarium-serie i åtta delar om styrning av hållbarhet i planprocesser.

Webbinarierna går även att se att se på vår Youtube-kanal 

Indikatorer för hållbar stadsutveckling

Först ut är lanseringen av Ekologigruppens rykande färska vägledning ”Indikatorer för hållbar stadsutveckling”. Vi ger en överblick kring rådande forskning samt internationella och nationella riktlinjer för hållbar stadsutveckling.

Under första webbinariet i serien pratar vi om vikten av att arbeta evidensbaserat.  Vilka indikatorer finns idag för hållbarhetens olika delar? Vad ska särskilt beaktas? Vilka verktyg finns idag att använda? Hur implementerar vi hållbarhetsstyrning i olika planprocesser?

Hur anmäler jag mig?

Det första webbinariet kommer äga rum den 15 april kl 13.00 och är ca 45 minuter långt. Det riktar sig främst till tjänstepersoner på kommuner och aktörer i branschen som vill arbeta mer konkret med hållbarhetsstyrning. Sista anmälningsdatum är 9 april Det är kostnadsfritt och du kan anmäla dig på anmalan@ekologigruppen.se

Ämnen under årets serie

Under året fortsätter webbinarium-serien där vi går igenom olika verktyg för att analysera, styra och följa upp hållbarhetsarbete i relation till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Vi kommer bland annat fördjupa oss i:

– Barnperspektiv i planering av stadsdelar och rekreativa områden – Ilona Stehn & Elisabetta Troglio

– Social hållbarhet och jämlik planering – Emma Holmberg & Ilona Stehn

– Visualisera hållbarhet, hur kan vi med hjälp av bra bilder och illustrationer kommunicera hållbarhet? – Juho Riikonen

– Biologisk mångfald och stadsplanering – Jesper Arnström & Kristina Ask

 

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning