På gång!
Publicerat 14 maj 2020 av Ilona Stehn

Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocessen del 3

Likt andra kriser drabbar coronapandemin socioekonomiskt svaga grupper hårdare än andra. Ojämlikheten tydliggörs mellan stadsdelar, där vissa präglas av trångboddhet som leder till snabbare smittspridning medan andra är sitter i karantän i villor med egen trädgård. Hur kan vi som planerare och arkitekter skapa förutsättningar för en mer jämlik stad?

Social hållbarhet och jämlik planering

Vi bjuder nu in till den tredje delen av vårens webbinarieserie, denna gång med fokus på social hållbarhet och jämlik planering

Vi kommer att prata om begreppet social hållbarhet inom stadsplanering och vad som är viktigt att tänka på. Med hjälp av Ekologigruppens vägledning Indikatorer för hållbarhet ger vi tips på hur arkitekter och planerare, genom planering av den fysiska miljön, kan föra in ett jämlikhetsperspektiv i planeringen och skapa mer socialt hållbara samhällen.

Bilden visar ett annat sätt att illustrera hur de ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna av hållbarhet hänger samman med varandra och de globala målen. Ekologigruppen tolkning är att social hållbarhet är beroende av ekologisk hållbarhet och en förutsättning för ekonomisk hållbarhet.

Den här gången är det hållbarhetsstrategerna Ilona Stehn, landskapsarkitekt och Emma Holmberg, humanekolog som guidar oss genom webbinariet. Ilona och Emma kommer att gå igenom praktiska verktyg för att kunna jobba med sociala frågor i samhällsplanering på ett systematiskt sätt. Vi kommer också gå igenom nationell lagstiftning, mål och riktlinjer och kopplingen till Agenda 2030.

Hur anmäler jag mig?

Det tredje webbinariet i serien kommer att äga rum den 27 maj  kl 12.30 och är ca 30 minuter långt. Det riktar sig främst till tjänstepersoner på kommuner och aktörer i branschen som vill arbeta mer konkret med hållbarhetsstyrning. Sista anmälningsdatum är 25 maj. Det är kostnadsfritt och du kan anmäla dig på anmalan@ekologigruppen.se

Serien fortsätter

Boka redan nu 10 juni i kalendern. Vi återkommer med information om när anmälningarna öppnar upp för det fjärde webbinariet. I juni presenterar vi även höstens webbinarier

10 juni – Visualisera och kommunicera hållbarhet, Juho Riikonen, Landskapsarkitekt och Visuell kommunikatör

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning