ARTpodden
Publicerat 11 december 2022 av Emma Holmberg

#27 Myror

ARTpodden handlar om några av de 1000000000000000 myror om finns i världen. Myror utgör ungefär en 1/5 av alla landlevandes djurs biomassa och kan kan bära 1000 gånger sin egen vikt. Om kollektiv intelligens hos superinsekternas superorganismer.

Lyssna till när Emma intervjuar Katja Bargum, forskare och författare till Myrornas hemliga liv och barnboken Myrornas rekordbok. Katja disputerade 2007 vid Helsingfors Universitet med en avhandling om myrors sociala liv. Hur ser ett myrsamhälle ut och varför dyker det upp tusentals ”flygmyror” mellan 17- 20 varma sommardagar?

Och sist men inte minst gjorde DreamWorks någon research alls inför sin film Antz från 1998?

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning