ARTpodden
Publicerat 30 januari 2020 av Emma Holmberg

Hur mycket kan man veta om en ål? Eller om en människa?

Avsnitt #5 av ARTpodden handlar om en hal fisk som slingrat sig runt människors vetande genom alla tider. Författaren Patrik Svensson och Emma Holmberg duckar inte för de stora frågorna om arterna och människans förhållande till naturen i sitt samtal om den fascinerande ålen.

Patrik Svensson tilldelades Augustpriset 2019 i kategorin Årets svenska fackbok för Ålevangeliet. Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk.

Patrik Svensson berättar om sina barndomsminnen, om ålen, om sin pappa och om varför minnet av ett pilträd blev alldeles särskilt symboliskt. Patrik arbetar som journalist på Sydsvenskans kulturredaktion, och är bosatt i Malmö. Ålevangeliet är hans hyllade debut.

Med i podden är också vår egen Håkan Björklund från Ekologigruppens kontor i Lund. Håkan är vattenekolog och biolog och har lång och gedigen erfarenhet av vattenvårdsåtgärden. Han ger oss en inblick i hur den svenska ålen egentligen har det.

Lyssna och lär om en 3,5 miljoner år gammal art som förundrat såväl Aristoteles som Sigmund Freud, om den europeiska ålen (Anguilla anguilla) som blir vad den behöver bli när tiden är inne för det.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning