På gång!
Publicerat 16 april 2019 av Cecilia Holmström

Natur- och grönstrukturprogram i Kävlinge

Ekologigruppen fortsätter under våren att ta fram ett användarvänligt natur- och grönstrukturprogram för Kävlinge kommun som ska kunna användas som planerings- och beslutsunderlag i den fysiska planeringen.

Grönstrukturprogrammet ska även kunna användas i marknadsföring av kommunen och de naturvärden som finns här. I uppdraget ingår kartläggning, inventering och värdering av kommunens natur- och grönstruktur.

 

Det kombinerade natur- och grönstrukturprogrammet kommer att utgöra kommunens strategiska program för ställningstagande i frågor rörande bevarande och utveckling av naturmiljö- och grönstrukturvärden. Några av underlagen i arbetet är den ekosystemtjänstkartläggning och spridningsanalys som Ekologigruppen gjorde för kommunen under 2017.

I programmet ingår också att föreslå strategier, riktlinjer och åtgärder för bevarande, utveckling, skötsel och hållbart utnyttjande av de gröna miljöerna.

Vårt syd-kontor (då Ekologgruppen) gjorde en Natur- och grönstrukturinventering för kommunen för 10 år sedan så det känns extra roligt att vi kan följa upp vårt arbete i kommunen där vi har bra förkunskaper och mycket god lokalkännedom.

Vi ser framemot en härlig och lärorik vår och sommar tillsammans med Kävlinge både i naturen och framför datorn!

PUBLICERAT AV:
Cecilia Holmström
Biolog/administration
046 10 67 53
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning