På gång!
Publicerat 5 maj 2021 av Fredrik Engdahl

Vad gömmer sig i Järfällas vatten? 

Vi genomför just nu en inventering av groddjur på många platser i Järfälla kommun. Arbetet är en del i kommunens arbete med att ta fram uppdaterade underlag för åtgärds- och planarbete kopplat till skyddade arter. Inventeringen innebär att vi besöker olika våta områden där grodor, paddor eller salamandrar kan tänkas lägga sina ägg och letar efter djuren med ficklampa. Grodor och paddor kan även göra sig hörda med sina spännande läten.  

De arter av groddjur som vanligtvis förekommer i Stockholmsområdet är vanlig padda, vanlig groda, åkergroda, större vattensalamander och mindre vattensalamander. Lär dig känna igen dem här

Mindre vattensalamander eller Lissotron vulgaris som den heter på latin är ett av de lite vanligare groddjuren som trivs i många småvatten. Det latinska namnet ”Lissotriton” är en kombination av grekiskans lissós som betyder ”slät” och namnet på den gamla grekiska havsguden Triton. ”Vulgaris” betyder ”allmän”, vilket antyder att arten är lite vanligare. Allmänt förekommande, slät vattenvarelse verkar passande.

Under våren när groddjuren ska ta sig från sina övervintringsmiljöer till vattnet för att leka löper de ofta risk att bli överkörda på vägar. Då passar det bra att varna bilister genom att sätta upp en skylt.

Det är lätt att leta efter groddjur, allt som behövs är egentligen en ficklampa och passande klädsel med stövlar. Man lär sig snabbt känna igen de mer vanliga arterna.

Ibland ser man paddor eller grodor som åker snålskjuts på varandra. Det är helt enkelt en hane som håller sig fast på honans rygg i hopp om att få para sig. Greppet kallas amplexus.

Äggen från olika arter av groddjur skiljer sig något, men de läggs oftast på grunt vatten med vegetation. Vanlig groda och åkergroda lägger sina ägg i geleaktiga klumpar (som på bilden). Vanlig padda drar en tunnare sträng med ägg och salamandrarna lägger äggen ett och ett.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning