ARTpodden
Publicerat 30 december 2021 av Emma Holmberg

ARTpodden #22 Mörker

ARTpoddens mörkerserie fortsätter med Johan Eklöf – författaren bakom den hyllade boken ”Mörkermanifestet – om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm”.

Fram till ungefär 150 år sedan, då glödlampan uppfanns, har dag avlösts av natt i en ständigt upprepande ljus- och mörkercykel. En cykel som varje levande organism har anpassat sin naturliga rytm kring. Satellitbilder från jorden visar tydligt att cykeln är bruten idag. Vårt glödande jordklot utgör kanske den främsta symbolen för att vi befinner oss i människans epok, antropocen, en epok där utbredningen av den urbaniserade människan påverkar hela jordens ekosystem.

Lyssna på avsnitt #22 av ARTpodden för att bättre förstå hur bristen på naturligt mörker hotar den biologiska mångfalden på vår ”upplysta” planet!

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning