På gång!
Publicerat 17 februari 2022 av Hélène Littke

Forskningssatsning och forskningssamordning 

Kunskap, evidensbaserade metoder och inte minst tvärvetenskapliga samarbeten är hjärtefrågor för oss på Ekologigruppen. I vår verksamhetsplan för 2022 har vi särskilt velat lyfta kunskap som central del av vår verksamhet och vill satsa extra mycket på forskning och utveckling tillsammans med våra vänner och kollegor i branschen och akademin. I rollen som forskningssamordnare ska Hélène Littke leda vårt arbete med att söka samarbeten och medel för forsknings- och utvecklingsarbete. Vi har många medarbetare med specialistkunskaper och erfarenheter från akademin. Det är en styrka för oss som företag och något vi vill ta vara på inom våra beställningsprojekt och för att driva utvecklingen mot ett hållbarare samhälle. 

Tidigare och pågående projekt

Forsknings- och utvecklingsarbete är inget nytt för oss på Ekologigruppen. Under 2021 fick vi tillsammans med Warm in the Winter medel från ARKDES ThinkTank för att utforska gröna integrerade typologier. Ett pågående FoU-projekt är en erfarenhetsåterföring av QGYF, en GIS applikation för GYF som CO City tog fram 2019. Med hjälp av medel från ARQ genomför vi studien tillsammans med White och WSP. Vi har även haft flera samarbeten med högskolor och universitet. 

Vill du samarbeta med oss inom en forsknings- eller utvecklingssatsning? Kontakta Hélène Littke

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning