ARTpodden
Publicerat 11 april 2022 av Emma Holmberg

ARTpodden#24 Ogräs

”Underklassen invaderar rabatten”. Så beskriver Kerstin Ekman scenen där ogräsen vill tränga sig in på festen i Elsa Beskows barnbok Blomsterfesten i täppan från 1914. Drottning Rosen undrar förskräckt vad det är för oväsen. Det blir tumult vid grinden men familjerna Morot och Rödbeta håller emot. ”Packet ska inte få komma med på festen”. Men packet, som här består av rödkindade och lipande plister-, maskros-, tistel- och nässelpojkar, svarar hånfullt: ”Åt all er jämmer skrattar vi, och från ert goda snattar vi; vi kan nog aldrig bättre bli – vi ä’ ogräs vi”.

I avsnitt 24 av ARTpodden pratar Emma, Rikard och Anna Maria om hur både önskade och oönskade (?) växter frodas i näringsrik jord. Hur kommer det sig egentligen att en jord är rik på näring och en annan fattig? Och vad är egentligen ett ogräs och kan ett sådant hamna på rödlistan och till och med dö ut? Och sist men inte minst hur tillagar man bäst löktrav?

PUBLICERAT AV:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Tjänstledig
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning