På gång!
Publicerat 2 maj 2019 av Stina Linder

URBAN LAYERS för den täta staden

URBAN LAYERS är en lösning på tre utmaningar. Den första är kravet att ta hand om dagvatten på ett platseffektivt sätt. Den andra är öka stadens möjlighet till biodiversitet och det tredje att ge rum åt stadslivet. I en tid när städer förtätas och fler människor bor på samma yta blir de gröna ytorna i staden allt mer viktiga.

Förutom att vi människor mår bra av grönska kan de gröna miljöerna bidra med dagvattenfördröjning och livsmiljöer för en ökad biologisk mångfald i staden. Med möjlighet att vistas och röra sig ovanpå planteringsytan skapar URBAN LAYERS även mer plats för människan i den trånga staden.

Visning av testbedar för URBAN LAYERS

Konceptet URBAN LAYERS började som ett samarbetsprojekt mellan de tre företagen Tyréns, Ekologigruppen och MORF landskapsarkitektur. Med stöd från Naturvårdsverkets satsning för Stadsinnovationer genomförs nu en testbed för URBAN LAYERS. Genom testbeden utvärderas de tekniska lösningarna och konceptet förfinas. Testbedarna finns i östra Skåne och kommer att följas upp under en längre tid. Målsättningen är att testbeden ska varvas med fortsatta kreativa diskussioner för de värden och funktioner som URBAN LAYERS kan bidra med i den täta staden.

Den 28 maj 2019 klockan 14-16 sker en presentation och visning av testbedarna på adressen Grevlunda 1437 (1 kilometer söder om Vitaby). Var med och se testbedarna på plats och delta med din input! Med på plats under visningen finns även BaraMineraler och Terrigio med sin kunskap kring bland annat växtsubstrat och kapillära bevattningssystem. Därefter blir det fika och fortsatta diskussioner. Välkommen!

 

PUBLICERAT AV:
Stina Linder
Landskapsarkitekt LAR/MSA
046 10 67 63
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning