På gång!

Del 4 i webbinarie-serien om hållbarhet i planeringen

Webbinarie del 4 –Att visualisera hållbarhet Vad krävs det för att kommunicera gröna frågor i ett urbant samhälle som är alltmer frånkopplat från naturen? Hur når man ut…

Läs mer
På gång!

Del 3 Webbinarie-serie

Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocessen del 3 Likt andra kriser drabbar coronapandemin socioekonomiskt svaga grupper hårdare än andra. Ojämlikheten tydliggörs mellan stadsdelar, där vissa präglas av trångboddhet som…

Läs mer
På gång!

Del 2 Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocessen

Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocessen del 2 Missa inte den andra delen i vår webbinarie-serie som även den hålls av Elisabetta Troglio och Ilona Stehn. Barnkonventionen - som…

Läs mer
På gång!

Inventering av artrika vägkanter åt Trafikverket

Ekologigruppen inventerar artrika vägkanter åt Trafikverket Vägkanter har kommit att bli många ängsväxters tillflyktsort när ängar och betesmarker växer igen och blir för skuggiga eller nyttjas för hårt…

Läs mer
På gång!

Vi tar hand om varandra i Covid-19-tider

Vi tar hand om varandra i Covid-19-tider Precis som naturen hittar vi vägar att anpassa oss efter rådande situation. Ekologigruppen tar ansvar och förhåller oss till myndigheternas rekommendationer…

Läs mer
På gång!

Underlag till SOU 2020:10

Att nå målet Ingen övergödning Nu i dagarna har utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete lämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen heter Stärkt lokalt åtgärdsarbete –…

Läs mer
På gång!

Klimatanpassning och naturbaserade lösningar

Klimatanpassning och naturbaserade lösningar Utöver att göra vårt yttersta för att begränsa klimatförändringarna behöver vi även anpassa våra samhällen för dess konsekvenser. På Ekologigruppen har vi länge arbetat…

Läs mer
På gång!

Del 1 Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocesser

Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocessen del 1 Under hela 2020 bjuder Ekologigruppen in till en webbinarium-serie i åtta delar om styrning av hållbarhet i planprocesser. Webbinarierna går även…

Läs mer
På gång!

Ekologigruppens fototävling - Vinnarna från 2019

Det finns många duktiga fotografer på Ekologigruppen. För att motivera alla att leta fram de där extra bra bilderna har vi startat en årlig fototävling. med fem kategorier.…

Läs mer
På gång!

Grönt Gestaltningsprogram Elinegård

Grön instruktionsmanual  På uppdrag av Ikano Bostad tar Ekologigruppen fram ett grönt gestaltningsprogram till ett nytt bostadsområde i Elinegård i södra Malmö, ett bostadsområde med höga miljöambitioner. Uppdraget ingår…

Läs mer
På gång!

Störtkoll på naturen i Österåkers kommun 

Störtkoll på naturen i Österåkers kommun Naturen i Österåkers natur ligger oss varmt om hjärtat. För ungefär 10 år sedan tog vi fram en samlad bild av kommunens…

Läs mer
På gång!

Urban Layers – platseffektiv dagvattenhantering som skapar plats för biodiversitet och stadsliv i den täta staden

Lösning för tre utmaningar I en tid när städer förtätas och fler människor bor på samma yta blir de gröna ytorna och inslagen i staden allt mer viktiga.…

Läs mer
På gång!

URBAN LAYERS

URBAN LAYERS för den täta staden URBAN LAYERS är en lösning på tre utmaningar. Den första är kravet att ta hand om dagvatten på ett platseffektivt sätt. Den…

Läs mer
På gång!

Natur- och grönstrukturprogram i Kävlinge

Natur- och grönstrukturprogram i Kävlinge Ekologigruppen fortsätter under våren att ta fram ett användarvänligt natur- och grönstrukturprogram för Kävlinge kommun som ska kunna användas som planerings- och beslutsunderlag…

Läs mer
På gång!

Nu blir vi ännu bredare

Nya kollegor, verksamheter och projekt En rejäl förstärkning inom sötvatten är den största förändringen i och med att Ekologigruppen och Ekologgruppen blir ett. Nu kan vi i ännu högre…

Läs mer
På gång!

Vi är med och skapar Framtidens park!

”Framtidens park är aldrig färdig”, är mottot för vårt vinnande förslag i tävlingen om Hyllies nya stadsdelspark. Konceptet grundar sig på att ta tillvara kraften i naturens och…

Läs mer
På gång!

Ekologgruppen och Ekologigruppen blir ett

Äntligen slut på namnförvirringen Den 1 oktober i år går Ekologigruppen samman med Ekologgruppen. Genom förvärvet kan vi erbjuda ett ännu bredare spektrum av tjänster genom Ekologgruppens spetskompetens…

Läs mer
På gång!

Inventeringar i Forsmark

På uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB har Ekologigruppen varje försommar sedan 2011 genomfört inventeringar av gölgroda och större vattensalamander som båda är skyddade enligt artskyddsförordningen. Inventeringarna  görs för att…

Läs mer
På gång!

Ekologigruppen 30 år och ny hemsida!

Ny hemsida och Ekologigruppen 30 år! I år fyller Ekologigruppen 30 år som natur-, miljö- och hållbarhetskonsulter!  Vi firar med en helt ny och omarbetad hemsida som speglar…

Läs mer
På gång!

Naturen vaknar och fältsäsongen växlar upp

På våren vaknar naturen och många arter till liv på allvar, och därmed växlar Ekologigruppens ekologer upp fältarbetet. Nu är det hög tid att inventera groddjur, först paddor…

Läs mer
På gång!

Vinst i Fornudden!

Ekologigruppen har fått förtroendet att arbeta med förslag och gestaltad biologisk mångfald som del i att rusta upp och förädla Tyresös största stadspark - Fornudden. Namnet kommer av…

Läs mer
VISA FLER INLÄGG

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.