På gång!
Publicerat 16 april 2018

På våren vaknar naturen och många arter till liv på allvar, och därmed växlar Ekologigruppens ekologer upp fältarbetet. Nu är det hög tid att inventera groddjur, först paddor och grodor, lite senare vattensalamandrar som bäst inventeras nattetid. Inventering av spelflygande örnar och hoande ugglor har redan passerat till stor del, men för resten av fågellivet stundar fältsäsongen på allvar med inventering av flyttande och häckande fåglar i olika typer av livsmiljöer. På sommaren är det sedan dags för fladdermöss, krälddjur, insekter och blommande växter, samt musslor, makrofyter och andra typer av vattenväxter. Kryptogamer som mossor och lavar kan man dock ofta se året om, om det inte är för mycket snö.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.