På gång!
Publicerat 19 juni 2018

Äntligen slut på namnförvirringen

Den 1 oktober i år går Ekologigruppen samman med Ekologgruppen. Genom förvärvet kan vi erbjuda ett ännu bredare spektrum av tjänster genom Ekologgruppens spetskompetens inom vatten och åtgärder i jordbrukslandskapet.

I och med sammanslagningen kommer Ekologigruppen att arbeta med bredare uppdrag också geografiskt. Det gemensamma bolaget får ett starkt Skåne-kontor, som kompletterar kontoren i Stockholm och Uppsala.

Tillsammans med Ekologigruppens ställning inom samhällsplanering och frågor som rör människans och naturens plats i staden och det tätortsnära landskapet, skapar vi ett gemensamt bolag som har unika möjligheter att bistå våra kunder med processtöd och underlag inom klimatanpassning, ekosystemtjänster, naturvärdesinventering, vattenvård, gestaltning och hållbar planering.

Antalet anställda i det nya bolaget kommer att uppgå till cirka 60 medarbetare och här jobbar naturvårdsbiologer, landskapsarkitekter, fysiska planerare, GIS-analytiker, vattenekologer, naturgeografer, miljövetare, samhällsplanerare, ingenjörer och hållbarhetsstrateger.

Bolagets namn blir Ekologigruppen Ekoplan AB, eller kort och gott: Ekologigruppen.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.