Debatt
Publicerat 15 april 2020 av Anna Maria Larson

Vad behöver våra städer i kristider?

Vi är många som har gått runt och funderat extra mycket på hur vår närmsta omgivning är utformad den senaste månaden. De vanliga spelreglerna för livet i staden har försvunnit. Avstånden ter sig på ett annat sätt, nåbarheten är förändrad. Uppkörda spår och dagliga rutiner längs med busslinjer och tunnelbanespår har upphört för många. Vi är utelämnade till det som finns i vår närhet. En omsorgsfull utformning av vår närmiljö har aldrig varit så viktig som nu.

Läs blogginlägget i sin helhet på hållbar stad

PUBLICERAT AV:
Anna Maria Larson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 07
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning