30 år i branschen

Ekologigruppen älskar natur! Det var där allting började när vi bildades 1988 av ett litet gäng drivna ekologer som ville rädda välden genom att bygga upp en ny typ av konsultföretag. Jordens ekosystem och de planetära gränserna är fortfarande fundamentet och Ekologigruppens hjärta. Med åren har vi kommit på att vi gillar hållbara stadsmiljöer och mötesplatser för människor lika mycket! Under 30 år har vi medvetet vuxit till en organisk mix av konsulter med en rad olika kompetenser, men med tyngden inom ekologi, hållbarhet, gestaltning och planering.

Vi ger stöd i den hållbara samhällsplaneringen

Ekologigruppen är ett medarbetarägt konsultföretag med en stark och ständigt levande värdegrund baserad i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Företaget verkar tvärvetenskapligt och är drivande i kunskaps- och metodutveckling inom grön samhällsplanering och naturvård. Företaget har en organisation som utvecklas och anpassas efter behov, och som ger stora möjligheter till medinflytande. Företagets vision är att göra världen bättre genom att vara en självklar och dedikerad partner i den hållbara samhällsplaneringens alla skalnivåer.

Agenda 2030

FNs 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Fem av målen har direkt koppling till Ekologigruppens tjänster och projekt. På resterande målområden har vårt arbete en indirekt påverkan. Vi kan bland annat bidra med strategiska analyser för uppfyllnad av mål 11: Hållbara städer och samhällen, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald, mål 13: Bekämpa klimatförändringarna och mål 14: Hav och marina resurser.

 

Tillsammans löser vi svåra frågor

Vi bistår med kunskap och processtöd i den kritiska uppgiften att få samhällsplaneringen att förhålla sig inom ekosystemens gränser och i relation till människors behov. Vi vill genom interdisciplinärt arbete få samhällsplaneringen att bli hållbar på riktigt, genom att vara kunniga, engagerade konsulter och rådgivare som alltid levererar med högsta kvalitet.

Svårt att veta var du ska börja?

Vi är måna om att utföra våra uppdrag integrerat i kundens processer. Vi ger värdefulla råd till dig som verkligen vill uppnå ökad hållbarhet. Ju tidigare vi kommer in i processen desto mer kan vi uträtta tillsammans.

Vi har en stor mångfald av tjänster från artskyddsutredningar till projektering så tveka inte att kontakta oss för det stora eller lilla. Kontakta oss om du inte hittar exakt det du söker eller för att träffas på ett första möte.

KONTAKTA OSS

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning

Medarbetare:

Adrian Baggström
GIS-analytiker
Aina Pihlgren
Växtekolog, Fil. dr.
Anders Haglund
Växtekolog/naturvårdsstrateg
Anna Maria Larson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Anna Persson
Ekolog, Fil. dr.
Anna-Sara Liman
GIS-analytiker/Ekolog, Fil.dr.
Anneli Gartz
Ekonomiassistent
Bengt Wedding
Geolog/GIS-analytiker
Birgitta Bengtsson
Vattenekolog
Björn Averhed
Vattenekolog
Cecilia Holmström
Biolog/administration
Dan Jansson
Biogeovetare / GIS- analytiker
Ea Baden
Miljövetare/humanekolog
Eleonor Häger
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Elisabetta Troglio
Samhällsplanerare, Tekn. dr
Ellinor Scharin
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Emanuel Vogel
Hydrolog och GIS-analytiker
Emil Åsegård
Naturvårdsbiolog, M.Sc
Emma Hammarström
Landskapsarkitekt
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Filip Hvitlock
Vattenekolog/biolog
Fingal Gyllang
Ekolog och biogeovetare
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
Hanna Peinert
Landskapsarkitekt L/MSA
Hélène Littke
Miljö- och samhällsplanerare, Tekn.dr
Håkan Björklund
Vattenekolog/biolog
Ilona Stehn
Landskapsarkitekt L/MSA
Jan Pröjts
Biolog/vattenfaunist
Jannike Andersson
Geograf / GIS-analytiker
Jens-Henrik Kloth
Biolog och geovetare
Jesper Arnström
Miljö & samhällsplanerare M.Sc / GIS
Johan Allmér
Biolog, Fil. dr.
Johan Krook
Biolog/miljöutredare
John Hagenby
Miljövetare
Juho Riikonen
Landskapsarkitekt L/MSA Visuell kommunikatör
Karin Agstam-Norlin
Ekolog, MSc
Karl Holmström
Biolog/miljöutredare
Kerstin Mossed
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Ludovic Malmberg
IT-ansvarig, Administratör
Magnus Nilsson
Ekolog och biogeovetare
Maja Holmström
Labbassistent
Maja Jensen
Naturgeograf
Malin Rizell
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Mandus Wester
GIS-analytiker
Maria Embertsén
Civilingenjör samhällsbyggnad
Maria Lööf
MKB-samordnare/Miljöstrateg
Marie Jönsson
Ekonomiassistent
Michael Wzdulski
Vatten- och miljöstrateg
Mikael Wallin
VD och Landskapsarkitekt LAR/MSA
Mimmi Wester
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Nellie Linander
Biolog, fil.dr
Nina Svenbro
Civ.ing. vattenresurshantering
Per Collinder
Biolog och geovetare
Petra Skarmyr
Landskapsarkitekt
Rebecka Nilsson
Naturgeograf/miljövetare
Rikard Anderberg
Biogeovetare / Ekolog M.Sc.
Sandra Paasioja Joelsson
Landskapsingenjör
Siri Wahlström
Civ.ing. vattenresurshantering
Stina Linder
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Tette Alström
Naturgeograf/vattenplanering
Tilda Holmström
Labbassistent
Torbjörn Davidsson
Vattenekolog, Fil. dr.
Ulrika Hamrén
M.Sc. Biolog och miljöplanerare
Wösel Thoresen
Kultur- och naturgeograf
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.