ARTpodden
Publicerat 14 februari 2020 av Emma Holmberg

Glad alla hjärtans dag önskar Ekologigruppen & ARTpodden, aka PARNINGSpodden i och med att avsnitt #6 handlar om olika arters väldigt olika parningstekniker – och för den delen intrikata taktiker för att undgå ofrivillig parning.

Vi har läst Skönhetens evolution av Richard O. Prum och diskuterar allt från Darwins teori om sexuellt urval till sexliv hos änder, spindlar och havstulpaner. Klart efter detta avsnitt är att det är fler djur än människan bryr sig om utseende och kräver sexuell autonomi!

Lyssna på när Emma Holmberg samtalar med kollegorna Per Collinder, Raul Vicente, Rikard Anderberg och Håkan Björklund.

Hör på när den klubbvingade manakinen gnider sina vingar mot varandra, få reda på vilket djur som har längst penis i förhållande till kroppsstorlek och hör på när Raul förklarar vad spindlar har sina pedipalper till.

Närbild på spindeln Clubiona juvenis

Spindeln Clubiona juvenis, ny art för Sverige som Raul hittade på Landsort i höstas.

 

 

PUBLICERAT AV:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Tjänstledig
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning