ARTpodden
Publicerat 16 oktober 2019 av Emma Holmberg

Lyssna på första avsnittet av ARTpodden. Häng med när vår kollega Emma Holmberg guidar oss i svamparnas, för de flesta okända rike.

Vi kommer bland annat få höra Johan Allmér, ekolog och mykolog på Ekologigruppen förklara svamparnas viktiga roll i ekosystemen. Berättelser om del oväntade ekosystemtjänster utlovas.

PUBLICERAT AV:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Tjänstledig
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning