PROJEKT

Våtmarker i Kungliga Nationalstadsparken

KUND: Länsstyrelsen i Stockholms län | ÅR: 2016

På uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län har Ekologigruppens ekologer och landskapsarkitekter tagit fram förslag på placering och utformning av ett antal våtmarker och dammar i Kungliga Nationalstadsparken, med målet att öka parkens biologiska mångfald vad gäller vattenlevande arter och groddjur, men även att öka parkens upplevelsevärden för människor.

PROJEKTKONTAKT:
Ulrika Hamrén
M.Sc. Biolog och miljöplanerare
08 525 201 20
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.