PROJEKT

Sarvträsk våtmark

KUND: Nacka kommun | ÅR: 2017

Ekologigruppen har ett pågående uppdrag åt Nacka kommun för att ta fram en idé till hur våtmarken vid Sarvträsk i Orminge fortsatt kan bibehålla sin funktion som våtmark och viktig groddjursmiljö, samtidigt som den blir en del av en viktig närnatur och rekreationsmiljö för boende i området. I uppdraget samarbetar Ekologigruppen tillsammans med WRS för dagvattenfrågor samt groddjursexpert Vide Ohlin på Salix Ekologi.

Team: Eleonor Häger, Mimmi Wester, Raul Vicente

PROJEKTKONTAKT:
Eleonor Häger
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 22
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning