Läs vårt senaste nyhetsbrev: EKOaktuellt

Är du intresserad av gröna tak? Våra landskapsarkitekter och ekologer utformar estetiska tak som ökar biologisk mångfald! Läs mer här.

 

 

 

 

 

Ekologigruppen erbjuder konsulttjänster
inom natur och samhällsplanering till alla
som arbetar för en hållbar utveckling

Läs mer om oss, våra produkter och tjänster

 

adress