PROJEKT

Hyllievångsparken

KUND: Malmö stad | ÅR: 2018-2023

Förslaget ”Framtidens park är aldrig färdig” vann 2018 första pris i internationell tävling för utformandet av den nya stadsdelsparken i Hyllie. Stadsdelsparken är byggd för att möte Malmös och Hyllies utmaningar genom att skapa en rekordgrön och dynamisk park, rustad för framtidens klimat.

Höga biologiska värden, delaktighet och skaparglädje

Gestaltningen har en tydlig förankring i platsens kulturhistoriska lager, med ängar, allmogeåker och hagmark, sida vid sida med klätterskog, framtidsskog och dagvattenstråkets skiftande vattenmiljöer. Parken är ett robust och nytänkande grönt nav för stadsdelen med platser för odling, kultur och naturfascination. Gestaltningen utgår från stadens och naturens föränderlighet och visar på möjligheten att åstadkomma höga biologiska värden och sätta delaktighet och skaparglädje i centrum för parkupplevelsen.

 

 

Samarbete och specialistkompetens

Förslaget har tagits fram i samarbete med Nyréns arkitektkontor, Plot Studio med flera specialistkonsulter. Ekologigruppen har varit tongivande i konsultteamets kärngrupp i det gemensamma arbetet från tävling till detaljprojektering och skötselplaner. Med specialistkompetens kring de gröna och blå värdena har artrikedom, skiftande naturkaraktärer och dagvattnets möjligheter integrerats med god gestaltning, upplevelsevärden och lekfulla, inkluderande platser.

Dagvattenstråket fungerar både som lekmiljö och ökar den biologiska mångfalden.

Hyllievångsparken växer över tid

Parkens norra del stod klar sommaren 2021 och temalekplatsen Den hemliga staden invigdes november 2023. Nu väntar den viktiga ”gröna entreprenaden” för parkens natur- och trädmiljöer. En entreprenad som drar igång 2023, med en garantiskötsel på 7 år för att säkerställa att de gröna och blå miljöerna ges chans att utvecklas optimalt – mycket spännande att följa.

Parkens första del stod klar 2021, med fruktlund, odlingsytor, maffiga perennplanteringar och en social Biergarten

Både odlingsytor och fält av sommarblommor gör parken blomrik direkt. Dessa delar är tänkta att vara flexibla – möjliga att utveckla med annat innehåll över tid, allt efter stadens behov.

I parkens fruktlund hittar du allt från fikon, valnötter till lokal äldre päronsort – och så boplatser för vildbin och fåglar såklart

Lekkulisserna är ett resultat av skissworkshops och dialog med barn i området.

Möjligheten att kunna använda parken även under årets mörka delar har varit viktig för utformningen av lekplatsen.

Läs mer om projektet hos Tidskriften Landskab

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning