GESTALTNING & GENOMFÖRANDE

Gestaltning av ekosystemtjänster

Med vår kombination av landskapsarkitekter och ekologer hjälper vi våra kunder att utveckla och sköta befintlig natur, eller att bygga och gestalta ny natur för ökade ekologiska och sociala värden. Våra utredningar och förslag är handfasta och lätta att kommunicera till olika intressegrupper, tjänstepersoner och politiker.

KONTAKTA OSS

Ekologigruppen arbetar ofta i komplexa planer och skeenden där höga naturvärden står på spel. I en planprocess är det ofta flera olika intressen som ska vägas samman, och det är ofta en fördel att genomföra en kompensationsutredning för flera olika typer av värden, så att man uppnår mångfunktion.

Ekologigruppen har både naturvårdskompetens och plan-/gestaltningskompetens och erfarenhet av att kombinera höga naturvärden med stadsutveckling.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Emma Hammarström
Landskapsarkitekt
08 525 201 29

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.