GESTALTNING & GENOMFÖRANDE

Gestaltning, restaurering och anläggning av natur och ekosystemtjänster

Med vår kombination av ekologer och landskapsarkitekter hjälper vi våra kunder att sköta och utveckla befintlig natur, eller att bygga och gestalta ny natur för ökade ekologiska och andra miljövärden. Våra utredningar och förslag är handfasta och lätta att kommunicera till olika intressegrupper, tjänstemän och politiker.

KONTAKTA OSS

Ekologigruppen arbetar ofta i komplexa planer och skeenden där höga naturvärden står på spel. I en planprocess är det ofta flera olika intressen som ska vägas samman, och det är ofta en fördel att genomföra en kompensationsutredning för flera olika typer av värden, så att man uppnår mångfunktion.

Ekologigruppen har både naturvårdskompetens och plan-/gestaltningskompetens och erfarenhet av att kombinera höga naturvärden med stadsutveckling.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Eleonor Häger
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 22
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.