ANALYSER & BESLUTSUNDERLAG

Rekreation, friluftsliv och sociotopkartering

Ekologigruppen älskar natur, och vi har sedan lång tid arbetat med sociala värden i såväl det tätortsnära landskapet som i nationalparker. Höga naturvärden innebär ofta höga värden för friluftsliv och rekreation och i de fall det finns konflikter mellan dessa hittar vi kreativa lösningar. Vi vill att fler människor, från alla olika bakgrunder, ska ha tillgång till och kunskap om högkvalitativa natur- och kulturlandskap.

KONTAKTA OSS

I vårt tätortsnära landskap finns en oerhörd potential att utveckla natur-och rekreationsvärden. Tätortsnära grönområden av god kvalitet bidrar i sin tur till en attraktiv boendemiljö. I våra uppdrag arbetar landskapsarkitekter, ekologer och samhällsplanerare tillsammans för att hitta lösningar där de olika värdena i landskapet samverkar och förstärker varandra.

Våra utredningar är pedagogiskt upplagda och lättillgängliga för tjänstepersoner,  politiker och allmänhet. I vårt arbete tar vi hänsyn till att det finns olika typer av ”naturkonsumenter”, från den vane skogsvandraren till naturnovisen.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Anna Maria Larson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 07
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- och blåplaner
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.