LANDSKAP & VATTENÅTGÄRDER

Parker, torg och bostadsgårdar

Med utgångspunkt från platsen och de ekosystemtjänster som finns där skapar Ekologigruppens landskapsarkitekter parker, torg och bostadsgårdar. Vi arbetar i allt från tidiga skeden till projektering och anläggning, från idéskisser och visualisering till bygghandling.

KONTAKTA OSS

Ekologigruppens formspråk bygger på en platsanpassning, där befintlig vegetation, särskilda arter eller andra naturvärden på platsen är förutsättningar för hur platsen kan utvecklas. Vårt arbetssätt bidrar till ett hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem med väl fungerande kretslopp. Vi gör skillnad för både människor och natur genom att kombinera god form med ekologiska och sociala värden. Ekologigruppens landskapsarkitekter arbetar alltid för att skapa en inkluderande gestaltning som fungerar för många olika användargrupper och deras specifika behov.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Emma Hammarström
Landskapsarkitekt
08 525 201 29
stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.