PROJEKT

Flytt av sandvita för att bevara den mindre sandviteviveln

KUND: Stockholms stad  | ÅR: 2002-2018

Hur motverkar vi förlusten av biologisk mångfald i växande städer? Ett sätt är genom kompensationsåtgärder med hjälp av ekologer och grävskopor i fält. Den mindre sandviteviveln är en skalbagge knuten till växten sandvita. När Norra Länken byggdes riskerades en förekomst vid Norrtull varpå ett skyddsområde skapades för att säkra artens överlevnad i området. Operationen lyckades, men eftersom Östra hagastaden nu planeras på platsen är det dags för vivlarna att flytta igen.

På uppdrag av Stockholms stad har Ekologigruppen flyttat plantor och insamlade frön av sandvita till en nypreparerad yta i Bellevueparken. De skalbaggar som eventuellt övervintrat i marken kom också med i och med att hela fältskiktet flyttades med. Platsen har återbesökts och många frön har vuxit upp till bladrosetter och flertalet sandviteplantor hade överlevt och stod i blom. Vi har gott hopp om att baggarna flyttat med denna gång också. Ekologigruppen har även tagit fram en informationsskylt om sandviteviveln som kommer sättas upp på dess nya boplats.

Team: Per Collinder, Fingal Gyllang

PROJEKTKONTAKT:
Fingal Gyllang
Ekolog och biogeovetare
08 525 201 46
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning