PROJEKT

SOU Ekologisk kompensation

KUND: Regeringskansliet | ÅR: 2017

Regeringskansliet publicerade 2017 en utredning om ekologisk kompensation (SOU 2017:34). Utredningen innehåller förslag för att motverka förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ekologigruppen har bidragit i arbetet genom deltagande i dialog med utredarna och genom att ta fram två utredningar bilagda till utredningen. En av utredningarna visar på en föreslagen arbetsgång vid genomförande av kompensationsprojekt, med en modell som vi för närvarande prövar i våra aktiva projekt inom kompensation.

Team: Tim Schnoor, Per Collinder och Ulrika Hamrén

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning