PROJEKT

Visualiseringar och utvecklingskoncept till Eskilstuna grönplan

KUND: Eskilstuna kommun | ÅR: 2017-2018

Ekologigruppen har på uppdrag åt Eskilstuna kommun tagit fram illustrationer som visar hur ekosystemtjänster kan ta form i stadslandskapet och hur det skapar både en vackrare och mer mångfunktionell miljö Vi har också tagit fram kartbilder i tre olika skalor som kommunicerar vikten av en sammanhängande grönstruktur.

Att skapa gemensamma målbilder och kunna hänvisa till ett visuellt material kan vara till stor hjälp i en kommuns grönplanearbete. Eskilstuna kommun har haft en hög ambitionsnivå vad gäller att ta fram visionsbilder för ekosystemtjänster i arbetet med sin nya grönplan som är ute på samråd just nu.

Uppdraget syftar till att skapa visualiseringar som kan kommunicera intentionerna i Eskilstunas grönplan och ge förståelse för hur viktiga mål kan uppnås.

PROJEKTKONTAKT:
Juho Riikonen
Landskapsarkitekt L/MSA Visuell kommunikatör
046 10 67 66
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.