GESTALTNING & GENOMFÖRANDE

Visualiseringar och illustrationer

Visuellt material, som illustrationer, kartor och visionsbilder, är otroligt värdefullt i processer där vi behöver argumentera och kommunicera effektivt för att låta gröna värden ta plats i samhällsplaneringen. Bilder har en unik förmåga att påverka, väcka känslor och nå ut, den kraften tar vi tillvara på tillsammans med våra kunder.

KONTAKTA OSS

Våra medarbetare har bred erfarenhet av visuell kommunikation och satsar på att översätta information till ett lättläst och engagerande format som kan användas på projektmöten, i planer och presentationer.

Förutom höga ambitioner, har våra visualiserare också en unik styrka: spetskompetenserna inom ekologi och landskapsarkitektur, finns alltid nära till hands.

Kontakta oss för uppdrag som rör:

 • Visionsbilder
 • Kartor/Illustrerade kartor
 • Visualiseringar av ekosystemtjänster
 • Pedagogiskt kommunikationsmaterial (handböcker, broschyrer, presentationer)
 • Illustrationer
 • Skyltar
EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Juho Riikonen
Landskapsarkitekt L/MSA Visuell kommunikatör
046 10 67 66
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- och blåplaner
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.