LANDSKAP & VATTENÅTGÄRDER

Visualisering och illustration

Visuellt material, som illustrationer, kartor och visionsbilder, är otroligt värdefullt i processer där vi behöver argumentera och kommunicera effektivt för att låta gröna värden ta plats i samhällsplaneringen. Bilder har en unik förmåga att påverka, väcka känslor och nå ut, den kraften tar vi tillvara på tillsammans med våra kunder. Vi vet att vi behöver kraftfulla berättelser, välpaketerad information och flera medier för att kunna nå ut.

KONTAKTA OSS

Våra medarbetare har bred erfarenhet av visuell kommunikation och satsar på att översätta information till ett lättläst och engagerande format som kan användas på projektmöten, i planer och presentationer. Förutom höga ambitioner, har våra visualiserare också en unik styrka: spetskompetenserna inom ekologi och landskapsarkitektur finns alltid nära till hands.

Kontakta oss för uppdrag som rör:

 • Visuellt tilltalande utvecklings- och gestaltningsförslag.
 • Informationsmaterial (skyltar, broschyrer, handböcker).
 • Skräddarsydda presentationer, visuellt stöd till projekt, möten och workshops.
 • Lättläst kartmaterial.
 • Diagram och infografik.
 • Visualisering av koncept och idéer.

Visualisering av naturens värden

Berättande genom bild ett fantastiskt sätt att föra fram budskap på ett tilltalande sätt som kan förstås av alla. Bilder kan konkretisera komplexa ekologiska och samhälleliga samband som är svåra att förklara med ord. Det kan också vara ett bra sätt att hitta fram till en gemensam målbild i en plan eller ett projekt.

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Juho Riikonen
Landskapsarkitekt L/MSA Visuell kommunikatör
Föräldraledig
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.