PROJEKT

Analys av ekologiska landskapssamband i Kristianstads kommun

På uppdrag av Kristianstads kommun har vi arbetat med ekologiska landskapssamband som del i arbetet med en grönstrategi och en grönplan. Tillsammans med kommunen har vi valt ut relevanta livsmiljöer för några olika artgrupper som vi har analyserat bland annat med hjälp av spridningsanalyser i GIS.

Analysen visar var det finns värdefulla ekologiska samband i kommunen och var det finns brister där sambanden behöver förbättras. Resultatet blir ett viktigt underlag för kommunens detaljplanering, planering av naturvårdsåtgärder och arbete med att stärka den biologiska mångfalden i landskapet.

PROJEKTKONTAKT:
Kristina Ask
Ekolog och naturgeograf
08 525 201 27

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.