STRATEGI & UTBILDNING

Utbildningar, föreläsningar och workshops

Värdet av varannan vild, Miljöer känsliga för grundvattenförändringar, Ljusföroreningar och ekologi och Artskydd, Natura 2000 och kumulativa effekter är alla exempel på föreläsningar som vi på Ekologigruppen håller. Vi föreläser, modererar, leder utbildningar och workshops.

KONTAKTA OSS

Digitala workshops och skräddarsydda utbildningstillfällen

Ekologigruppen har lång erfarenhet av föreläsningar, utbildningar och workshops både digitalt och på plats. Vi har många duktiga moderatorer och anlitas ofta till konferenser och temadagar med koppling till exempelvis grönplanering, ekologisk kompensation, ekosystemtjänster och vattenfrågor.

Här nedan följer några av de teman som vi brukar anlitas för kopplat till vilka som brukar föreläsa och workshoppa!

Naturbaserade lösningar och gestaltade ekosystemtjänster

Våra landskapsarkitekter och ekologer har i nära tvärvetenskapligt samarbete gestaltat och projekterat oräkneliga naturbaserade lösningar och platser med ekosystemtjänster i fokus, från ax till limpa. Begreppen kan låta krångliga men vi bryter gärna ner det till konkreta exempel i olika skalor. Det kan exempelvis handla om hur vi placerar byggnader med arkitektur som främjar ekologi, vilka träd och växter vi väljer och hur vi bäst hanterar vattnet som en resurs. Vi berättar också gärna om ljusföroreningar, nattens ekologi och hur man kan skapa trygga utomhusmiljöer utan att störa fladdermöss och insekter.

 

Restaurering av våtmarker och vattenplanering

Med 35 år av vattenvårdande åtgärder i bagaget kan vi ett och annat om att skapa och restaurera vattenmiljöer. Ofta blir dammar tekniska lösningar för exempelvis rening, utan mervärden och anpassning till landskap och kulturmiljö. Hur kan vi ta tillfället i akt att samtidigt skapa en plats för artrikedom, rekreation och naturpedagogik, utifrån platsens befintliga värden och potential? Vi berättar också om återvätning för att minskar klimatutsläpp, att omvandla diken till artrika, meandrande vattendrag och hur man kan planera klokt med vattnet i åtanke. Beroende på era önskemål så delar vi gärna med oss om tips, trix, fallgropar och nycklar till lyckade resultat.

 

Social hållbarhet, planerings- och hållbarhetsstöd

Vi har lång erfarenhet av att olika typer av medborgardialoger och är gärna med säkrar upp att deltagandeprocesserna ger förutsättningar för engagemang och delaktighet. Ilona Stehn är vår expert på barnperspektiv i planeringen och har hållit många uppskattade föreläsningar i ämnet. Elisabetta Troglio och Hélène Littke som båda har  forskarbakgrund från KTH är två av våra mest erfarna workshophållare. Åsa Keane har lång och gedigen erfarenhet både från den kommunala världen och arkitekturbranschen och har genomfört många stora seminarier och workshops.

 

Grön infrastruktur, jordbruksmarksutredningar, regional planering och landskapsanalys

Har du alltid undrat hur en spridningsanalys faktiskt tas fram? Och hur man får in resultaten i det strategiska grönstrukturplaneringen? Wösel Thoresen, Emanuel Vogel, Jannike Andersson och Anna Maria Larson har alla lång erfarenhet av att arbeta med grön infrastruktur i kommuner över hela landet, men också på på regional skala i Region Stockholm och Region Sörmland. I Region Skåne har vi precis tagit fram en omfattande jordbruksmarksutredning. Wösel, Emanuel, Jannike och Anna Maria har föreläst på ett flertal universitetskurser, hos olika länsstyrelser och på konferenser.

Grönplaner och ekosystemtjänstkartläggningar

Vi inleder nästan alltid våra grönplaner och ekosystemtjänster med en workshop. Tillsammans med tjänstepersoner och ibland också politikerna knådar vi tillsammans fram mål och enas om vilka som är det mest strategiska grönområdena. Elisabetta har genom olika forskningsprojekt lång erfarenhet av SWOT-analyser med  klustring, samt framtidsbilder med scenariomatriser. Även Hélène har forskarbakgrund och är expert på grönytefaktor. Emanuel och Anna Maria pratar gärna om behovet av bra GIS-underlag, kartor och strategier.

Artskydd, Natura 2000 och miljöbedömning

Behöver du fräscha upp dina kunskaper i miljöbedömning och strategisk MKB? Maria Lööf kan guida dig genom pedagogisk, digital kurs på en timme. Det ger dig en god orientering i miljöbedömningsprocessen. Maria är tillsammans med, Per Collinder, John Hagenby och Ulrika våra främsta experter på tolkningar och tillämpningar av miljöbalken. Per och John har även koll på artskyddsförordningen, skyddsåtgärder och kompensation, samt verksamheter som kan påverka Natura2000-områden, och har precis hållit i en uppskattad föreläsning om artskydd för Länsstyrelsen i Uppsala.

Naturpedagogik, kommunikation, Vilda estetiken

Hur kan vi bjuda in biologisk mångfald i alla dess former till våra prydliga städer och varför vill vi det? Hur staden och stadsgrönskan ser ut spelar en avgörande roll för vilket förhållande vi människor utvecklar till våra ekosystem. Vissa anser att naturen inte får plats i staden utan hör hemma utanför tätorterna, men stadsgrönskan fyller, utöver de ekosystemtjänster vi är beroende av, viktiga funktioner för att lära sig uppskatta naturen och förstå vår roll i ekosystemet. Nellie tar gärna den naturpedagogiska verksamheten ut i spenaten på salamandersafari, mossexkursion eller guidning av ekosystemtjänster.

 

Naturguidning

Behöver du fixa en kick-off med fågelskådning i gryningen? Eller spana efter fladdermöss i skymningen? Eller kanske är ni en hel driftenhet som vill veta mer om hur parken kan bli vildare OCH snyggare? Ekologigruppen har en mycket lång erfarenhet av naturguidning. Ulrika Hamrén, Anders Haglund och Malin Löfgren är dessutom alla certifierade naturguider och löjligt bra på fåglar. För fladdermössen rekommenderar vi varmt en av våra kunniga bat girls, Lark Davis. För kärlväxter och lavar finns det knappast någon som kan lära dig mer än Rikard Anderberg. Och sist men inte minst vill du bli guidad bland svampar är det få som entusiasmerar som Ossian.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Elisabetta Troglio
Samhällsplanerare, Tekn. dr
070 378 54 42
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning