STRATEGI & UTBILDNING

Utbildningar, föreläsningar och workshops

Ekologigruppen har lång erfarenhet av att hålla i utbildningar och föreläsningar. Redan på 90-talet utbildade vi Stockholms kommuner om miljökonsekvensbeskrivningar. Idag håller vi bland annat utbildningar för politiker och tjänstepersoner om hur ekosystemtjänster kan integreras på ett bättre sätt i planprocessen.

KONTAKTA OSS

Vi anlitas även som moderatorer till konferenser och temadagar med koppling till bland annat natur, planering, ekosystemtjänster och vattenfrågor. Flera av oss har arbetat som naturguider, och några gör det fortfarande världen över. Det finns en stor passion hos oss att inspirera och dela med oss av vår kunskap om vår fantastiska natur och hur vi kan planera för ett hållbart samhälle.

”Processandet” är ofta en underskattad del av det strategiska miljöarbetet där föreläsningsserier och workshops blir kunskapshöjande och förankrar strategier och arbetssätt.

Vi kan hjälpa er att hitta rätt i snåriga processer!

Vi erbjuder:

 • Föreläsningar och utbildningar inom våra specialistområden hållbar planering och stadsutveckling, ekosystemtjänster i planering och gestaltning, ekologisk kompensation, strategisk vattenplanering, grön infrastruktur och naturvård
 • Workshops med politiker, byggaktörer och tjänstepersoner i samband med till exempel strategiarbeten, planprocesser och naturvårdsinsatser.
 • Moderatorskap vid konferenser samt medverkan i framtagande av kurs- och konferensupplägg.
EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Elisabetta Troglio
Samhällsplanerare, Tekn. dr
070 378 54 42
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- och blåplaner
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.