PROJEKT

Parkprogram Åkersberga tätort

KUND: Österåkers kommun | ÅR: 2017-2019

Under 2017-2019 arbetar vi på Ekologigruppen med att ta fram ett parkprogram för Åkersberga tätort på uppdrag av Österåkers kommun. Parkprogrammet ska vara ett strategiskt styrdokument med långsiktiga mål och riktlinjer för de befintliga parkerna samt riktlinjer och förslag för parker och en sammanhängande grönstruktur i Åkersbergas utvecklingsområden.

Syftet med programmet är att ta ett helhetsgrepp kring tätortens parker för att säkerställa både en god parktillgång och en hög kvalité hos parkerna. En park både är en yta för aktivitet, sport och social samvaro samtidigt som den kan vara en grön oas för ro och avkoppling. Därför kan parkprogrammet strategiskt identifiera och utveckla parkerna så att olika behov och funktioner kan stödja varandra och se till att de som bor och arbetar i Åkersberga har tillgång till olika typer av parker.

Under hösten 2017 inverterades alla befintliga parkytor, i inventeringen ingick en stor mängd parametrar från innehåll, utrustning och investeringsbehov till sociaotopvärden, parkkaraktärer och aspekter kopplade till tillgänglighet och trygghet. Då ett stort fokus har varit på användbarhet, förankring och deltagande har en projektgrupp med representanter från kommunens olika förvaltningar träffats och gått igenom parker, behov och utmaningar för tätortens alla delar. Arbetsmöten har även hållit smed kommunens trygghetssamordnare, skolförvaltning samt samordning för trygga skolvägar för att säkerställa att parkprogrammet även hanterar trygghetsaspekter och samordnande med skolor och skolgårdar.

I befintliga stadsdelar har fokus varit på utvecklingsmöjligheter och hur områdets vidare utveckling kan ske i samspel med parkerna. I utvecklingsområdena har istället fokus varit på att ta fram riktlinjer samt identifiera viktiga stråk och potentiella platser för nya parker för att få en sammanhängande grönstruktur som koppla samman olika detaljplaner, planprogram samt ger förutsättningar för framtida utveckling.

I arbetet med Åkersbergas parkprogram kommer Ekologigruppens styrka fram med att koppla rekreativa värden, naturvärden och en god förståelse för kommuner arbete och planprocessen. En god förankring och förståelse för de behov och krav kommunens olika förvaltningar har a ett strategiskt planeringsunderlag är nyckel för hur väl det kan användas – och ett viktigt steg för att kunna jobba för hållbarhet på riktigt.

Team: Hélène Littke, Mimmi Wester, Eleonor Häger

 

PROJEKTKONTAKT:
Hélène Littke
Miljö- och samhällsplanerare, Tekn.dr
Föräldraledig
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.