PROJEKT

Skyltar om Hansta Hages rika natur och historia 

KUND: Trafikverket | ÅR: 2021-2022

Hansta Hage är en 14 hektar stor landskapspark och en viktig entré till Järvafältet. Här har salamandrar, grodor och insekter fått ökat livsutrymme samtidigt som områdets gjorts i ordning med tillgängliga promenadslingor, sittplatser, vackra broar och blommande ängar. Anläggningen är en kompensationsåtgärd för att en del av naturreservatet Hansta tagits i anspråk för Förbifart Stockholm, och en av Trafikverkets mer omfattande kompensationsåtgärder.  

 

Från gestaltning till informationsskyltar

Vi har bidragit i olika delar på den långa vägen från gestaltningsprogram och planering till genomförande och skyltar som berättar om allt som finns att upptäcka. Skyltarna togs fram på uppdrag av Trafikverket och bjuder på pedagogiska texter, färgglada illustrationer, tydliggörande kartor, tidslinjer och layout.

Entréskyltar

Vid entréerna finns skyltar som hjälper besökare att hitta landskapsparkens olika utflyktsmål, få en överblick av vilka stigar som är tillgängliga, var man kan slå sig ner och såklart en inblick i Hansta Hages natur, geografi och kulturhistoria. Längs stigarna finns fyra olika skyltar med fokus på några av områdets många fornlämningar. Här finns nämligen många spännande historiska lager att upptäcka; från bronsålder och vidare in i ett rikt järnålderslandskap och ända fram till nu. Här en runsten från vikingatiden som berättar om bröderna Armund och Ingenmund som for till Grekland och aldrig kom tillbaka. De kors som ristats in på stenarna visar att de sannolikt restes under mitten av 1000-talet då kristendomen gjort sitt intåg, vid vikingatidens och den yngre järnålderns slut. Här finns också förhistoriska gravfält, en skeppssättning och rester från en ritualplats vid Östersjöns strand. Dalgången var nämligen en gång en vattenled som kopplade samman Östersjön med de inre delarna av landet. Vid järnålderns slut var vattennivån ungefär fem meter högre än idag! 

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning