SKÖTSEL & UTVECKLING

Naturreservat

Vi har lång erfarenhet av att stödja våra kunder när det kommer till att bilda nya naturreservat. Vi har koll på hela processen från första mötet till utformningen av naturreservatsskyltarna. Vi har arbetat mycket med tätortsnära naturreservat där rekreation och friluftsliv är lika viktigt som bevarande av den biologiska mångfalden. För att det inte ska uppstå konflikter mellan högt besökstryck och höga naturvärden planerar vi åtgärder som kanaliserar friluftslivet. Vi tar fram beslutsdokument, skötselplan och pedagogiska kartor med tillhörande GIS-filer.

KONTAKTA OSS

Arbetet med att ta fram skötselplaner börjar ofta med en kartläggning av naturtyper och arter, som sedan ligger till grund för indelning i skötselområden. Beskrivning av funktioner, anläggningar och friluftsaktiviteter ingår också, liksom fornlämningar och kulturmiljöer.

Nyligen har vi arbetat med att uppdatera skötselplanen för Nackareservatet, ett av Sveriges mest besökta natur- och friluftsområden med höga naturvärden och över två miljoner besökare per år. Vi har också arbetat med Hamra nationalpark och Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.