SKÖTSEL & UTVECKLING

Skyltar och informationsmaterial

Ekologigruppen vill att fler tar sig ut i det gröna, i naturen, parken eller i den bostadsnära naturen för att upptäcka nya saker. Vi gör skyltar och broschyrer och arbetar med allt från naturreservatsskyltar till vägvisare. I vår nära omgivning finns många okända sevärdheter, bland annat intressanta platser med kultur- och naturvärden eller möjlighet till rekreation. Genom att informera om dem kan en helt ny värld öppnas upp och en förståelse för området skapas.

KONTAKTA OSS

Med pedagogiska skyltar, broschyrer och kartor vill vi förmedla information lättillgängligt och estetiskt. Informationen ska vara enkel att ta till sig och förstå, vårt mål är att skapa intresseväckande texter med en lättsam ton och god läsbarhet. Vi har kompetens att stå för hela produktionen av informationsmaterial, från att i fält hitta platser som är värda att informera om, till att skriva text och producera bilder. Vi kan även utforma skyltställ. Med hjälp av tryckerier kan vi leverera en färdig skylt eller broschyr

Ett bra sätt att locka besökarens intresse är att använda sig av illustrationer och bilder. Det är även ett enkelt sätt att lätta upp informationen och skapa en inbjudande känsla. Ekologigruppen gör illustrationer, gärna handritade.

I vårt arkiv har vi många artbilder, både illustrationer och foton, hör av dig om det är någon speciell art du söker för ditt projekt.

Anlita oss för:

 • Skyltar
 • Skyltprogram
 • Naturpedagogiskt material
 • Skyltplacering
 • Besökskartor (analoga och digitala)
 • Illustrationer
 • Naturreservatsskyltar
 • Broschyrer
 • Poster
 • Utformning och placering av skyltställ
 • Utformning och placering av vägvisare

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Ellinor Scharin
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 28
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning