SKÖTSEL & UTVECKLING

Skötselplaner

Ekologigruppen erbjuder tjänster inom skötselplaneringens alla faser; från inventering till gestaltning av anläggningar, skötselanvisningar och uppföljning. Med stor erfarenhet från projekt i olika skalnivåer från nationalparker till parker i tätorter kan vi välja den skötsel som ger bäst resultat för just det aktuella område vi jobbar med.

KONTAKTA OSS

Våra skötselplaner är konkreta med verklighetsförankrade och pedagogiska anvisningar för hur biologisk mångfald, rekreationsvärden och värden knutna till kulturhistoria ska tillvaratas och utvecklas. Vi lägger särskild vikt vid att arbeta tillsammans med dem som ska sköta de områden vi arbetar med. Allt för att nå så stor naturnytta som möjligt

Vi erbjuder:

 • Skötselplaner för nationalparker och naturreservat
 • Skötselplaner för tätortsnära naturområden och parker
 • Bevarandeplaner för Natura 2000-områden
 • Skötselplaner i samband med exploatering
 • Skötselplaner för fornlämningar och kulturmiljöer
 • Planer för skogsbränning
 • Uppföljning av skötsel
 • Gestaltning av friluftsanläggningar

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.