PROJEKT

Haga fjärilspark i Hofors

KUND: Sandvikens kommun | ÅR: 2023

På uppdrag av Sandvikens kommun har vi ritat en fjärilspark vid Haga trädgårdar i Hofors. I nära samverkan med vår beställargrupp har vi workshoppat, skissat och satt ihop en rikt blommande växtlista med nektar över hela säsongen. Drygt 1,5 hektar klippt gräsmatta kommer nu att omvandlas till en park där  fjärilarna kommer att stortrivas. Det finns såklart gott om livsmiljöer för larver, puppor, hålbyggande bin, fåglar samt tvåbenta besökare, stora som små.

Ängsmark, gärsgårdar och humlestörar

Tre olika typer av äng med olika funktioner, humlestörar, gärdesgårdar och kultursorter av äppelträd för tanken till gamla tiders lokala kulturlandskap. Genom att lyfta platsens och omgivningens befintliga resurser och komplettera med nya element och växter kan vi komma långt på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt. I närheten finns en rikt blommande äng med lång kontinuitet. Härifrån ska slåttermaterial med frön hämtas, för att spridas ut på en bar yta i parken där grässvålen banats av. På så sätt kan vi ta vara på befintliga resurser och värna lokala ängsväxter och insekter.

Integration i Haga trädgårdar

Platsen har en fantastisk potential till stor del tack vare den verksamhet som bedrivs i växthuset intill. I Haga trädgårdar bedrivs ett integrationsprojekt och det finns cafe, arbetsträning, praktik, språkträning, försäljning av växter, grönsaker och frukt. Under Snart är det också dags för pollinationsveckor, då den lokala Naturskyddsföreningen bidrar med att föreläsa om våra värdefulla pollinatörer.

Ekologi + landskapsarkitektur = <3

Parken ska växa fram i samarbete med Haga trädgårdar och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Vi är glada för ett roligt och givande samarbete med beställare och kommunekolog Henry Nilsson samt resten av den engagerade arbetsgruppen som även inkluderat politiker, representanter från Studiefrämjandet samt Barbro Risberg från Naturskyddsföreningen som bidragit med mycket värdefull platskunskap. Ekologigruppens arbetsgrupp har som vanligt varit tvärvetenskaplig från start till mål, med ekologer såväl som landskapsarkitekter i nära samarbete på plats och vid ritbordet.

Team: Ellinor Scharin, Rikard Anderberg, Emil Åsegård, Hanna Peinert, Sandra Paasioja Joelsson

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning