PROJEKT

Gripsholm backar torggestaltning

KUND: Strängnäs kommun | ÅR: 2017

För att uppnå en mer hållbar stadsdel vid Gripsholms backar i Mariefred har Ekologigruppen föreslagit att göra plats för ekosystemtjänster på den allmänna platsmarken. Genom förslaget har vi jobbat med en mångfald i växtmaterial med fokus på biologiska funktioner, såsom blomning och frukt- eller frösättning och på så sätt gynnat flera olika djurgrupper, såsom fåglar, bin och fjärilar.

Dagvattenhanteringen på torget synliggörs och blir till ett vackert inslag i stadsbilden samtidigt som den på ett pedagogiskt sätt visar vattnets väg från regn till damm.

Team: Emma Hammarström, Mimmi Wester

 

PROJEKTKONTAKT:
Emma Hammarström
Landskapsarkitekt
08 525 201 29
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.