PROJEKT

Bostadsgård Norrköping

KUND: Hyresbostäder i Norrköping | ÅR: 2017

På uppdrag av Hyresbostäder i Norrköping har Ekologigruppen gestaltat en bostadsgård i kvarteret G i det nya utvecklingsområdet Inre hamnen. Bostadsgården har gestaltats med målet att främja så många ekosystemtjänster som möjligt.

En analys av vilka tjänster som är möjliga att utforma på gården visade att biologisk mångfald, pollinering, dagvattenrening och fördröjning är möjliga i form av understödjande och reglerande tjänster. Kulturella tjänster som är passande är framförallt naturpedagogik, estetiska samt sinnliga upplevelser.

 

En tanke om"lager på lager" har gestaltats med uteplatser närmast fasaden, som i sin tur gränsar mot en gångväg och ett tredje lager är en cykel- och sittspaljé. Innanför dessa tre lager finns en större sammanhängande yta, genomskuren av gångvägar som skapar ett mönster av gröna ytor. Gångvägarna flyter sömlöst över i planteringsytor genom en slags gräsarmering. Den södra delen av gården är mest skuggig och där är en lämplig placering för rening och fördröjning av takdagvatten – här i form av en urban fuktlövskog.

Team: Eleonor Häger, Emma Hammarström, Mimmi Wester, Ellinor Scharin

PROJEKTKONTAKT:
Eleonor Häger
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 22
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning