PROJEKT

Ekologisk kompensation av ekosystemtjänster

KUND: Skanska | ÅR: 2017

Inför en exploatering i Lomma kommun har Skanska och kommunen avtalat om kompensation av ekosystemtjänster avseende biologisk mångfald, rekreationsmöjligheter, luftrening och infiltration av ytvatten.

I samband med detta har Ekologigruppen tagit fram en kompensationsutredning som visar vilka förutsättningar det finns att tillhandahålla de olika ekosystemtjänsterna på platsen idag, och hur dessa ska kunna kompenseras för i samband med exploatering. För att göra en rättvis bedömning har en metod för beräkning av ekologiska kompensationsbehov för de olika tjänsterna utvecklats inom uppdraget. Metoden baseras delvis på ekosystemtjänstutredningar som vi har genomfört tidigare och är tänkt att på ett relativt enkelt sätt ge rättvisa bedömningar av hur genomförandet av en plan påverkar förutsättningar för olika ekosystemtjänsters leverans.

Team: Tim Schnoor och Karin Görlin

PROJEKTKONTAKT:
Tim Schnoor
Ekolog, Fil. dr
08 525 201 08
stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.