PROJEKT

Ekosystemtjänster i Kävlinge kommun

KUND: Kävlinge kommun  | ÅR: 2017

Ekologigruppen har kartlagt ekosystemtjänster i Kävlinge kommun och i de fem större tätorter Kävlinge, Löddeköpinge, Furulund, Hofterup/Ålstorp och Dösjebro. Vi har också tagit fram förslag till mål och riktlinjer för hur ekosystemtjänster ska beaktas i den kommunala planeringsprocessen. Projektet har förbättrat kunskapen om ekosystemtjänster i Kävlinge kommun och nu finns ett pedagogiskt underlag som kan användas för att väga in ekosystemtjänster i kommunens översiktsplanering.

Team: Kristina Ask, Jesper Arnström

 

PROJEKTKONTAKT:
Jesper Arnström
Miljö & samhällsplanerare M.Sc / GIS
08 525 201 41
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.